Grape HarvestTRGATEV

Description

Slovenia is famous for its excellent wines. One of the most famous Slovenian wines is Teran. A strong, red wine that grows in the Karst region and has a typical red colour and high iron content due to the red Karst soil, which is rich in iron.

The grape harvest is the most important event of the year for winegrowers and also the most social. For the Teran wine, the grape harvest is in September.

At the day of the harvest, family members and friends gather at the winegrower’s house in the morning. They eat together, the owner distributes the grape harvesting shears to each member of the party, and they leave to the vineyard together. Picking the grapes is manual labour. Each bunch of grapes is cut by hand, visually inspected, and placed in a basket. Full baskets are carried away and emptied into bigger containers by young, strong boys. The containers are taken by tractors to the winegrower’s homestead, where the grapes are ground. The harvest is a social event: people like to joke, talk, and sing while picking grapes. In order for the grape pickers not to be hungry, the housewife arranges a snack and after the harvest is over they all gather together for a communal meal.

Intention

We are a farm that lives and breathes with its products. Therefore, for us, the harvest is a holiday and for us it means the harvest of our main product. The moment the grapes are picked and stored under the roof, we are no longer dependent on nature and moody weather and the vast knowhow passed down from generation to generation gets revealed. This is the knowledge that we will hopefully pass on to the future generations. Our son Jure (pictured) is already well involved in the production of wine and is absorbing new knowledge like a sponge giving us the hope we are leaving the farm in good hands. The harvest is a social event for family and friends. It gives us the opportunity to see each other at least once a year when we gather for harvest and do something good in a good atmosphere, thus showing the power of working together as one and doing the amount of work an individual could never be able to do alone.

Opis

Slovenija slovi po svojih dobrih vinih. Eno bolj znanih vin je teran. Močno, črno vino, ki raste na Krasu in ima tipično črno barvo in visoko vsebnost železa zaradi rdeče kraške zemlje, ki je polna železa.

Trgatev je za vinogradnike najpomembnejši dogodek leta in tudi najbolj družaben. Ko je grozdje dovolj zrelo (odvisno od vrste grozdja in leta), običajno poteka septembra meseca, se že zjutraj zberejo pri vinogradniku družinski člani in prijatelji.

Skupaj pomalicajo, gospodar razdeli škarje za trte in skupaj se podajo v vinograd. Nabiranje vina je ročno delo. Vsak grozd se ročno odreže, ga pregleda in ga da v košaro. Mladi, močni fantje košare sproti praznijo in grozdje nosijo v večje posode, ki jih nato s traktorji odpeljejo k vinogradniku, kjer grozdje zmeljejo.

Trgatev je družabni dogodek, ljudje se med obiranjem grozdja radi šalijo, pogovarjajo, pojejo. Za še boljše vzdušje poskrbi harmonika. Da pobiralci grozdja ne bi bili lačni gospodinja poskrbi za malico, po končani trgatvi pa se vsi skupaj zberejo na skupnem obroku.

Namen

Smo kmetija, ki živi in diha s svojimi pridelki. Zato je za nas trgatev praznik in pomeni za nas pobiranje glavnega pridelka pri hiši. V trenutku, ko je grozdje pobrano in spravljeno pod streho nehamo biti odvisni od narave in muhastega vremena in se pokaže znanje, ki se ga prenaša iz roda v rod. Znanje, ki ga bomo upajmo prenesli naprej. Sin Jure (na fotografijah) je že lepo vpet v pridelavo in srka nova znanja in upamo, da bomo kmetijo prepustili v dobrih rokah. Trgatev je družabni dogodek za družino in prijatelje. Če ne bolj pogosto, se pa vsaj enkrat na leto vidimo med trgatvijo, ko se zberemo in v dobrem vzdušju naredimo nekaj dobrega in s tem pokažemo moč skupnega dela, ko skupina naredi veliko delo, ki bi mu posameznik ne bil kos.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar