Pysanky: the Ukrainian Easter eggsPysanky

Read more about the meaning of patterns and colours!

Description

For many cultures the egg is a symbol of life. The egg painted with ancient symbols and signs is an ancient man’s prayer to God, a magical charm in his life, the whole Universe holding in his palms. The art of Pysanka is a type of ancient Ukrainian folk art peculiar to the Danube region of Ukraine (far southwest of the country). The collection of the local historian and scholar of the 19th century Volodymyr Yastrebov has been researched by the author (Olga Zavalniuk) thoroughly and recreated more than a dozen of ancient Bessarabian Easter eggs. The technique of creating of Easter eggs is a traditional wax technique (batik). An extraordinary feature of pysanky is the exclusive use of vegetable dyes made of berries and herbs, buds and leaves, roots and bark of trees, flower petals and more. Pysanka through mysterious symbols and signs is a powerful charm, conveying to the person the warmth of their native land, sincere wishes of goodness, happiness, health and love.

Wax patterns, Photo: Julia Gora
“Washing” of pysanka, Photo: Julia Gora

Intention

Bessarabian Easter eggs are going to be presented by author, as well as their own ones created on chicken, rarely goose, duck, quail, ostrich eggs. Possibly published information materials of the existing collection (leaflets, booklets, calendars) are planned to be distributed to visitors of proper events. They will refer to the unique symbolism of the Ukrainian Easter eggs, which were produced according to graphic ornaments of ancient origin and were signs of communication of our ancestors with nature and the universe. These are magical symbols of the sun, water, earth, goddess Bereginya, the tree of life. A series of workshops on creating Easter eggs is planning during the visit of the International event for everyone. Each visitor will be able to participate in the magic action of creating pysanka. Here the environmental component of this ancient craft is especially emphasized. All used materials are natural and safe for human health. Children and adults will be able to get acquainted with the unique plants properties of their native land and unconditionally become closer to nature.

Birth of pysanka, Photo: Julia Gora

https://rukotvory.com.ua/maystry/olha-zavalnyuk/

https://www.facebook.com/EggRaytse/

Read more about the meaning of patterns and colours!

опис

Для багатьох культур яйце є символом життя. Яйце, розписане стародавніми символами і знаками, є прадавньою молитвою людини до Бога, магічним оберегом в її житті, цілим Всесвітом у долонях. Мистецтво писанкарства – це один з видів стародавнього українського народного мистецтва, властивого зокрема і Дунайському регіону України (крайній південний захід країни). Мисткинею глибоко досліджено колекцію краєзнавця і вченого XIX століття Володимира Ястребова та відтворено більше десятка старовинних бессарабських писанок Дунайського регіону України. Технікою створення писанок (українських великодніх яєць) є традиційна воскова техніка (батик). Надзвичайною особливістю цих пасхальних яєць є виключне використання рослинних барвників – ягід і трав, бруньок і листя, корінчиків і кори дерев, пелюсток квітів тощо. Писанка через таємні символи і знаки є потужним оберегом, передає людині тепло рідної землі, щирі побажання добра, щастя, здоров’я і любові.

Wax patterns, Photo: Julia Gora
“Washing” of pysanka, Photo: Julia Gora

намір

Мисткиня охоче представлятиме на фестивалях, ярмарках, в музеях бессарабські писанки, а також власні авторські, створені на курячих, рідше гусячих, качиних, перепелиних, страусових яйцях. Видані інформаційні матеріали наявної колекції (листівки, буклети, календарі) планується розповсюджувати серед відвідувачів тематичних заходів. В них йтиметься про унікальну символіку писанок, які створені за зразками графічних орнаментів давнього походження і були знаками спілкування наших пращурів з природою і всесвітом. Це магічні символи сонця, води, землі, богині Берегині, дерева життя.

Для всіх бажаючих планується проведення серії майстер класів зі створення писанки. Кожен відвідувач матиме змогу стати учасником магічного дійства творення писанки. Тут особливо наголошується на екологічному складнику цього давнього ремесла. Усі використані матеріали натуральні і безпечні для здоров’я людини. Діти і дорослі матимуть можливість познайомитися з унікальними властивостями рослин рідного краю і стати безумовно ближчими до природи.

Birth of pysanka, Photo: Julia Gora

https://rukotvory.com.ua/maystry/olha-zavalnyuk/

https://www.facebook.com/EggRaytse/

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar