Passing on a 100 year old costumeTransmiterea unui costum vechi de 100 de ani

#CODANEC YOUTH COMPETITON #My Culture My Story

Description

Hello everyone! I would like to share with you two rare pieces which I am lucky enough to own. I am talking about a shirt (traditionally called ie) and a skirt (poale) from my great-grandmother’s national costume, so they are over 100 years old. They were passed on to one generation to another, that is why right now they look so good, because they were taken care of. The golden flowers are sewed by hand, same goes for the lace from the skirt as well. Back in my great-grandmother’s days, the girls were wearing these kind of pieces only on the holidays, because they were too expensive to be worn on a daily basis.

Intention

Why is this cultural treasure important to you?

It is important because it has emotional value to me.

How is youth connected to your cultural treasure?

Without the youngers, these pieces of clothing would have been lost a long way before.

Is the cultural treasure you want to share typically only in your country?

The national costume is typical in my country, but you rarely find pieces this old.

How to preserve and pass on cultural heritage to younger generations?

The younger generation should be exposed periodically to cultural heritage, so it would grow to like it more and more.

What is the way to give our knowledge to younger generations (educational system, youth festivals and holidays)?

Maybe the best way is to show to them the importance of doing so.

Descriere

Bună tuturor! Aș dori să împărtășesc cu voi o piesă rară pe care sunt destul de norocoasă să o dețin. Este vorba despre cămașa (ia) și fusta (poalele) din portul popular al stră-străbunicii mele, deci au o vechime de peste 100 de ani. Au fost moștenite din generașie în generație, de aceea în momentul de față se află într-o stare extraordinar de bună. Floricelele de aur sunt cusute manual, la fel și dantela de la fustă. Pe vremuri, fetele purtau piese de genu numai în zilele de sărbătoare, pentru că erau prea scumpe să fie purtate în fiecare zi la muncă.

Intenție

De ce este importantă pentru tine această comoară culturală?

Este importantă pentru că are valoare emoțională pentru mine.

Cum este tineretul conectat la comoara ta culturală?

Fără tineri, aceste piese de îmbrăcăminte ar fi fost pierdute de mult timp.

Este comoara culturală pe care doreşți să o împărtășeşti tipică doar
țării tale?

Costumul na Ional este ceva tipic în țara noastră, dar piese așa de vechi, nu.

Cum să păstrăm și să transmitem patrimoniul cultural generațiilor
tinere?

Generația tânără ar trebui să fie expusă periodic la patrimoniul cultural, astfel încât să ajungă să îl aprecieze din ce în ce mai mult.

Care este modalitatea de a transmite cunoștințele noastre generațiilor
mai tinere (sistem educațional, festivaluri și sărbători pentru
tineret)?

Poate cea mai bună metodă este să le arătăm importanața acestui lucru.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved