Call for participation 2020: Self-made Advent CalendarCalendarul Adventului – Creație proprieSelbstgestalteter AdventskalenderСвојеручно направљен адвентски-божићни календарСамостоятелно изработен Коледен календар (Адвентистки календар)Natječaj i poziv za sudjelovanje u akciji:

Call for participation: Self-made Advent Calendar

In the difficult times of Corona, many people feel isolated and lonely, especially around Christmas time, when family and friends usually come together to celebrate. With the corona restrictions, Christmas is not going to be the same this year, but we still can make use of traditions, that can bring cheerfulness to the lives of our dearest ones in times of crisis. One of them is a German tradition of an “Adventskalender” (Christmas Calendar or Advent Calendar).


What is an Advent Calendar?

You can find the contribution here


We Danube-Networkers from Ulm invite you to join our action “self-made Advent Calendar”.

Be creative! Make a self-made Advent calendar with 24 Advent-parcels for the one who you want to cheer up during the time of Corona. This can be grandchildren or grandparents who can’t see each other, or a friend, a neighbor, or someone in a retirement home. We would like to invite groups, school classes and individuals to create a self-made Advent Calendar.

How to participate?

 • Make an Advent Calendar yourself. For inspiration, read the examples/look at pictures below.
 • Make 2-3 pictures of your self-made Advent calendar.
 • Download the participation form below, and write in it in max. 5 sentences, who are you giving your Advent Calendar to and why.
 • Send the form for participation in English and the pictures by December 10th to info@ileu.net. Translation tools like deepl or google translate can help you.

Honoring and Prizes

We will honor the most creative and interesting contributions with most original descriptions of intention (whom you are giving the advent calendar and why).

We award 5 prizes x 50€:

 • one group prize
 • one school class prize
 • 3 single prizes

The winners and their Advent calendars will be honored at the Christmas-themed Come-Together Session, on the 13rd of December.

We will publish the submitted pictures on our project website codanec.eu and thus show that even in times of Corona a socializing and a small gesture can have a great effect.

Inspiration: what can a self-made Advent calendar contain and how can it look like?

Be creative and decide for yourself what your Advent calendar will look like and what you fill it with. A homemade Advent calendar usually contains little things, from chocolate to useful things. It is not about the price, but about the gesture.

Examples:

 • An advent calendar could also be filled with 24 self-written poems.
 • A school class could draw 24 pictures and give it to a retirement home in a form of a calendar
 • Ideas what an advent calendar for children could contain: chocolate, pictures, pens or something for school, as well as small toys and stories are suitable.
 • Ideas for adults: chocolate, poems, stories, small useful items, consumables like tea, self-made things.

Here you can see some examples of self-made advent calendars. Good luck!


The call for entries is part of the project CODANEC “Connecting Danube Neighbours by Culture” funded by the Ministry of State of Baden-Württemberg, Germany. In the project we collect personal cultural treasures from the Danube countries and beyond. You are also welcome to present a cultural treasure. All information is available at: https://codanec.eu/call-for-participation/

Apel la participare: Calendarul Adventului – Creație proprie

În vremurile dificile din cauza Coronei, mulți oameni se simt izolați și singuri, mai ales în timpul Crăciunului, când familia și prietenii se reuneau de obicei pentru a sărbători. Cu restricțiile de Corona, Crăciunul nu va fi același anul acesta, dar totuși putem folosi tradiții, care pot aduce veselie vieții celor dragi nouă în aceastaă perioadă. Una dintre ele este tradiția germană a unui „Adventskalender” (Calendar de Crăciun sau Calendar de Advent).


Ce este un Calendar de Advent? (“Adventskalender”)

Contribuția o puteți găsi aici.


Noi, membrii organizației Danube-Networkers din Ulm, vă invităm să vă alăturați acțiunii noastre „Calendarul de Advent”.

Fii creativ! Crează un calendar de Advent cu 24 de pachete de Advent pentru cineva drag pe care doriți să îl înveseliți pe timpul Coronei. Acestea pot fi nepoții sau bunicii pe care nu puteți să ii vizitați sau un prieten, un vecin sau cineva de la un azil de bătrani. Dorim să invităm grupuri, clase școlare și persoane fizice pentru a crea un Calendar de Advent.

Cum puteți să participați?

 • Realizați singuri un calendar de advent. Pentru inspirație, citiți exemplele / uitați-vă la imaginile de mai jos.
 • Faceți 2-3 poze cu calendarul dvs. de Advent.
 • Descărcați formularul de participare de mai jos și scrieți în max. 5 propoziții, cui îi oferiți calendarul Adventului și de ce.
 • Trimiteți formularul de participare în limba engleză și fotografiile până pe 10 Decembrie la info@ileu.net. Instrumentele de traducere precum DeepL sau Google translate vă pot ajuta.

ILEU_CODANEC_Advent Calendar_Participation form

 

Premii

Vom onora cele mai creative și mai interesante contribuții cu cele mai originale descrieri ale intenției (cui îi oferiți calendarul adventului și de ce).

Acordăm 5 premii x 50 €:

 • un premiu de grup
 • un premiu la clasa școlară
 • 3 premii individuale

Câștigătorii și calendarele lor de Advent vor fi onorați la sesiunea de întâlnire tematică de Crăciun, din 13 Decembrie.

Vom publica imaginile trimise pe site-ul nostru web al proiectului codanec.eu și vom arăta astfel că, chiar și în vremurile Coronei, o socializare și un gest mic pot avea un efect excelent.

 

Inspirație: ce poate conține și cum poate arăta un calendar de Advent?

Fii creativ și decide singur cum va arăta calendarul tău de Advent și cu ce îl completezi. Un calendar de Advent conține de obicei lucruri mărunte, de la batoane mici de ciocolată la lucruri utile. Nu este vorba despre preț, ci despre gest.

Exemple:

 • Un calendar de advent ar putea fi, de asemenea, completat cu 24 de poezii proprii.
 • O clasă școlară ar putea desena 24 de imagini și le poate oferi unei case de bătrâni sub formă de calendar
 • Idei ce ar putea conține un calendar de advent pentru copii: ciocolată, poze, pixuri sau ceva pentru școală, precum și jucării mici și povești sunt potrivite.
 • Idei pentru adulți: ciocolată, poezii, povești, mici obiecte utile, consumabile precum ceaiul, lucruri făcute de mană.

 

Aici puteți vedea câteva exemple de calendare de advent. Mult noroc!

 

Aufruf zur Teilnahme: Selbstgestalteter Adventskalender

In den schwierigen Zeiten von Corona fühlen sich viele Menschen isoliert und einsam, besonders um die Weihnachtszeit herum, wenn Familie und Freunde gewöhnlich zusammenkommen, um zu feiern. Mit den Corona-Einschränkungen wird Weihnachten in diesem Jahr nicht mehr dasselbe sein, aber wir können immer noch auf Traditionen zurückgreifen, die in Krisenzeiten Fröhlichkeit in das Leben unserer Liebsten bringen können. Eine davon ist die deutsche Tradition eines “Adventskalenders” (Weihnachtskalender oder Adventskalender).


Was ist ein Adventskalender?

Den Beitrag können Sie hier sehen.


Wir Donau-Netzwerker aus Ulm laden Sie ein, an unserer Aktion “Selbstgemachter Adventskalender” teilzunehmen.

Seien Sie kreativ! Machen Sie einen selbstgemachten Adventskalender mit 24 Adventspäckchen für eine Person oder eine Gruppe, die Sie während der Corona-Zeit aufmuntern wollen. Das können Enkelkinder oder Großeltern sein, die sich nicht sehen können, oder ein Freund oder Freundin, jemand in der Nachbarschaft, der/die allein lebt, oder jemand im Altenheim. Wir möchten Gruppen, Schulklassen und Einzelpersonen einladen, einen selbstgemachten Adventskalender zu gestalten.

Wie kann man teilnehmen?

 • Machen Sie selbst einen Adventskalender. Zur Inspiration lesen Sie die Beispiele/Bilder unten.
 • Machen Sie 2-3 Bilder von Ihrem selbstgemachten Adventskalender.
 • Laden Sie das untenstehende Teilnahmeformular herunter, und beschreiben Sie darin mit max. 5 Sätzen, wem Sie Ihren Adventskalender schenken und warum.
 • Senden Sie das Teilnahmeformular in Englisch und die Bilder bis zum 10. Dezember an info@ileu.net. Übersetzungswerkzeuge wie deepl oder google translate können Ihnen dabei helfen.

ILEU_CODANEC_Advents Kalender_Teilnahmeformular

Siegerehrung und Preise

Wir werden die kreativsten und interessantesten Beiträge mit den Beschreibungen der Absicht (wem Sie den Adventskalender geben und warum) auszeichnen.

Wir vergeben 5 Preise x 50€:

 • einen Gruppenpreis
 • einen Schulklassenpreis
 • 3 Einzelpreise

Die Gewinner und ihre Adventskalender werden bei der weihnachtlichen Come-Together-Sitzung am 13. Dezember geehrt.

Wir werden die eingereichten Bilder auf unserer Projektwebsite codanec.eu veröffentlichen und damit zeigen, dass auch in Zeiten von Corona eine kleine Geste eine große Wirkung haben kann.

Inspiration: Was kann ein selbstgemachter Adventskalender enthalten und wie kann er aussehen?

Seien Sie kreativ und entscheiden Sie selbst, wie Ihr Adventskalender aussehen soll und womit Sie ihn füllen. Ein selbstgemachter Adventskalender enthält meist Kleinigkeiten, von Schokolade bis hin zu nützlichen Dingen. Es geht nicht um den Preis, sondern um die Geste.

Beispiele:

 • Ein Adventskalender könnte auch mit 24 selbstgeschriebenen Gedichten gefüllt werden.
 • Eine Schulklasse könnte 24 Bilder zeichnen und diese in Form eines Kalenders an ein Altersheim verschenken.
 • Ideen, was ein Adventskalender für Kinder enthalten könnte: Schokolade, Bilder, Stifte oder etwas für die Schule, aber auch kleine Spielsachen und Geschichten sind geeignet.
 • Ideen für Erwachsene: Schokolade, Gedichte, Geschichten, kleine nützliche Gegenstände, Verbrauchsmaterialien wie Tee, selbstgemachte Dinge.

Hier sehen Sie einige Beispiele für selbstgemachte Adventskalender. Viel Erfolg!

Конкурс и позив за учешће у акцији:

Својеручно направљен адвентски-божићни календар

У овo компликовано доба короне многи се осећају изоловано и усамљено, поготово у време Божића и Нове године, када се обично пријатељи и породица окупљају како би заједно прославили празнике. Уз актуелне рестрикције ови празници неће бити исти као претходних година. Али, то не треба да нас спречи да уз традиционалне обичаје који доносе радост, умањимо ефекте кризе. Позивамо Вас да направите „адвентски (божићни) календар“ којем се дугорочно могу радовати и мали и велики. Овај обичај даривања део је немачке католичке традиције, а ми верујемо да он може бити користан и прикладан и у свим другим културама.


Шта је „адвентски (божићни) календар“?

Прилог можете пронаћи овде

Ми, Дунавски умреживачи из Улма (Немачка), позивамо Вас да нам се придружите у акцији “својеручно направљен адвентски календар”!

Пустите машти на вољу! Направите лично “календар” са 24-адвентска-пакетића/прозорчића за  24 дана уочи Божића, за некога кога посебно желите да развеселите у време короне! То могу бити унуци или баке и деке, који се не могу тренутно посећивати, пријатељ, комшија или пак познаник у старачком дому…

Желимо да позовемо све заинтересоване појединце али и групе, као и школске разреде да се прикључе овој акцији.

Како учествовати?

 • Направите својеручно адвентски календар. За инспирацију погледајте примере ниже у тексту.
 • Сликајте свој адвентски календар (2-3 фотографије).
 • У формулару који се преузима ниже, напишите на енглеском у макс. 5 реченица коме поклањате календар и зашто.
 • Пошаљите формулар за учешће са фотографијама до 10. децембра 2020. на адресу: info@ileu.netУколико не владате енглеским језиком, могу Вам помоћи “google translate ” или  “deepl преводилац”.

Овде преузмите формулар

 

Награде

Награђујемо најкретивнији и најинтересантнији календар са оригиланим описом разлога из којег се календар некоме покљања.

Додељујемо 5 награда по 50 €:

 • Једна групна награда
 • Једна награда за школски разред
 • Три појединачне награде

Победници и њихови адвентски календари биће проглашени на предбожићној Zoom-сесији програма “Come Together”, који организују Дунавски умреживачи, 13. децембра 2020.

Све ваше прилоге (фотографије са текстом на енглеском) које будете послали објавићемо на нашој вебстраници: www.codanec.eu

Желимо да покажемо да чак и у време короне мали гестови пријатељства могу имати велике ефекте.

Инспирација: шта својеручно направљени адвентски календар може садржати и како може изгледати?

Сами можете одлучити шта ће садржати Ваш календар. По немачкој традицији он обично садржи ситнице, од чоколадица до корисних, једноставних малих предмета. Јер не ради се, наравно, о новчаној вредности поклона већ о гесту!

Примери:

 • Адвентски календар може садржати 24 стиха/строфе/песме/ које сте сами написали или цитате за охрабрење које сами изаберете.
 • Школски разред може нацртати 24 цртежа/слике, формирати их у календар, и поклонити их нпр. корисницима старачког дома у близини школе.
 • Календари намењени деци могу садржати: чоколаде, фотографије, цртеже, кратке приче, оловке, бојице, гумице, шналице, мале играчке…
 • Идеје за календар за одрасле: чоколадице, песме, кратке приче, цитати, мали корисни предмети, кесице чаја, ручно прављене ситнице…

 

Овде можете видете неке примере својеручно направљених адвентских календара. Будите креативни! Срећно!

Покана за участие: самостоятелно изработен Коледен календар (Адвентистки календар)

В периода на корона вируса много хора се чувстват изолирани и самотни. Обикновено, по Коледа семействата и приятелите се събират да празнуват. Но тази година Коледата няма да бъде същата, заради пандемията. Ние искаме да се възползваме от традициите, които могат да внесат веселие в живота на най-близките ни по време на кризата. Един такъв пример е немската традиция с Коледния календар или Адвентисткия календар.


Какво представлява Адвентисткия календар?

Можете да намерите приноса тук


Ние, Дунавската мрежа от град Улм, Германия, Ви каним да участвате в конкурса „Собствен Адвент календар“.

Бъдете творци! Направете сами свой Адвентистки календар с 24 вратички или с 24 пакетчета за някой близък човек или за хора, които искате да развеселите, да успокоите по време на пандемията. Това могат да бъдат внуци, баби, дядовци, които не могат да се виждат, приятел, съсед или някой от дом за пенсионери.

Поканваме различни групи, училищни класове и отделни хора да създадат свои календари.

Как можете да участвате?

 • Направете си сами Адвент календар. За вдъхновение прегледайте няколко примера, които са представени  на този сайт
 • Направете 2-3 снимки на вашия календар.
 • Изтеглете формуляра за участие. Напишете в него най-много 5 изречения – на кого давате своя календар и защо.
 • Изпратете формуляра за участие на английски език и снимките до 10 декември на info@ileu.net. За превод можете да използвате google translate (https://translate.google.bg/).

ILEU_CODANEC_Advent Calendar_Participation form

Награди

Ще наградим най-креативните и интересни календари с най-оригиналните описания (на кого давате своя календар и защо).

Ние ще присъдим 5 награди по 50 евро:

 • една групова награда
 • една награда за училищен клас
 • 3 единични награди

Победителите и техните календари ще бъдат представени на Коледната видеоконференция „Елате заедно!“, на 13 декември, 2020 г.

Ще публикуваме изпратените снимки на нашия уебсайт на проекта Коданек  www.codanec.eu и по този начин ще покажем, че дори по време на пандемия едно кратко общуване и малък жест могат да имат голям ефект.

За вдъхновение:

Какво да съдържа вашия Адвент календар? Как да изглежда?

Бъдете креативни и решете сами как да изглежда вашия Адвент календар и с какво да го запълните. Домашният календар обикновено съдържа малки неща – от шоколад до полезни вещи. Не става въпрос за цената, а за жеста.

Примери:

 • Адвентисткият календар може да бъде изпълнен с 24 ваши стихотворения.
 • Училищен клас може да нарисува 24 картини и да ги предаде на дом за пенсионери под формата на календар.
 • Идеи за подходящо съдържание на календарите за деца: шоколад, картинки, химикалки или нещо за училище, както и малки играчки и написани истории.
 • Идеи за подходящо съдържание на календарите за възрастни: шоколад, стихотворения, истории, малки полезни предмети, консумативи като чай, домашно изработени неща.

Тук можете да видите някои примери за коледен Адвент календар:

Късмет!

Ručno izrađeni adventski-božićni kalendar

U ovo komplicirano doba korone mnogi se osjećaju izolirano i usamljeno, posebno na Božić i Novu godinu, kada se prijatelji i obitelj obično okupe kako bi zajedno proslavili blagdane. Uz trenutna ograničenja, ovi praznici neće biti isti kao prethodnih godina. Ali to nas ne bi smjelo spriječiti da umanjimo učinke krize, uz pomoc tradicionalnih običaja koji donose radost. Pozivamo Vas da napravite “adventski (božićni) kalendar” u kojem će dugoročno moći uživati ​​djeca i odrasli. Ovaj običaj darivanja dio je njemačke katoličke tradicije i vjerujemo da može biti koristan i prikladan i u svim drugim kulturama.


Što je “adventski (božićni) kalendar”?

prilog možete pronaći ovdje


Mi, Dunavski umreženici iz Ulma (Njemačka), pozivamo Vas da nam se pridružite u akciji “ručno izrađeni adventski kalendar”!

Pustite mašti na volju! Napravite osobni “kalendar” od 24 adventskih paketa / prozora za 24 dana prije Božića, za nekoga koga posebno želite razveseliti u vrijeme korone! To mogu biti unuci ili bake i djedovi koje trenutno ne može posjetiti, prijatelj, susjed ili poznanik u staračkom domu …

Želimo pozvati sve zainteresirane pojedince i grupe, kao i školske razrede da se pridruže ovoj akciji.

Kako sudjelovati?

 • Napravite vlastiti adventski kalendar. Pogledajte primjere u nastavku za inspiraciju.
 • Fotografirajte svoj adventski kalendar (2-3 fotografije).
 • U dolje preuzetu formu napišite na engleskom jeziku na maks. 5 rečenica kome dajete kalendar i zašto.
 • Obrazac za prijavu sa fotografijama pošaljite do 10. prosinca 2020. na adresu: info@ileu.net

Ako ne govorite engleski, može Vam pomoći google translate ili deepl translator.

Preuzmite obrazac ovdje

ILEU_CODANEC_Advent Calendar_Participation form

 

Nagrade

Najkreativniji i najzanimljiviji kalendar nagrađujemo originalnim opisom razloga zašto je kalendar nekome dan.

Dodjeljujemo 5 nagrada po 50 eura:

 • Jedna grupna nagrada
 • Jedna nagrada za školski razred
 • Tri pojedinačne nagrade

Pobjednici i njihovi adventski kalendari bit će objavljeni na predbožićnoj Zoom sesiji programa “Come Together”, koju organiziraju Dunavski umreženici, 13. prosinca 2020. u 18 sati.

Svi vaši prilozi (fotografije s tekstom na engleskom) koje ćete poslati bit će objavljeni na našoj web stranici: www.codanec.eu

Želimo pokazati da čak i u vrijeme korone male geste prijateljstva mogu imati velike učinke.

 

Inspiracija: što ručno izrađeni adventski kalendar može sadržavati i kako može izgledati?

Možete sami odlučiti što će vaš kalendar sadržavati. Prema njemačkoj tradiciji, obično sadrži male predmete, od čokolade do korisnih, jednostavnih sitnica. Jer nije, naravno, riječ o novčanoj vrijednosti poklona, ​​već o gesti!

 

Primjeri:

 • Adventski kalendar može sadržavati 24 stiha / strofe / pjesme / koje ste sami napisali ili ohrabrujuće citate koje sami odaberete.
 • Školski razred može nacrtati 24 crteža / slike, oblikovati ih u kalendar i donirati ih npr. korisnicima staračkog doma u blizini škole.
 • Dječji kalendari mogu sadržavati: čokolade, fotografije, crteže, kratke priče, olovke, bojice, gumice, ukosnice, male igračke …
 • Ideje za kalendar za odrasle: čokolade, pjesme, kratke priče, citati, mali korisni predmeti, vrećice čaja, ručno rađene sitnice …

 

Ovdje možete vidjeti nekoliko primjera ručno rađenih adventskih kalendara. Budite kreativni! Sretno!

 

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar