MusicMuzika

#CODANEC YOUTH COMPETITON #My Culture My Story

Description

Serbia is a beautiful country where you can find and see many cultural events. The ethnographic heritage of Serbia is rich in spiritual values related to customs, celebrations, music, song, dance, stories and legends, and this type of heritage is presented through numerous festivals, gatherings and tourist events.


As far as I’m concerned, since I’m involved in music, among other things, music is a kind of art that surrounds us every day and is an integral part of our life. We listen to it on the street, at work, in a vehicle or at home. Music is, by definition, an art that expresses feelings, moods, attitudes and perceptions of events through sounds. That is why I wanted to present it as one of my important cultural treasures. In the psycho-physical development of children, music is invaluable. It develops intelligence, coordination, ability to concentrate, as well as the development of creativity and individuality of each child. That is why parents are interested in directing their children towards music education where the children themselves gladly accept it.

The flute I want to present as my cultural treasure is not only popular in my country, but because it is generally known and generally accepted all over the world. The job of protecting the cultural and ethnic treasure of a nation is a responsible and important job, and generations of successful, high-quality, educational and smart and dedicated people have done that job in a proper and praiseworthy way. One of the basic tasks of people is to preserve the cultural core and pass it on to the next generations. I’ve always felt that someone’s individual musical taste can reveal something deeper about who he or she is as a person.


From my experience, there has always been a connection. Because, if you are fascinated by different types of music, it is very likely that you are also fascinated by different aspects of life.

Opis

Srbija je prelepa zemlja u kojoj možete pronaći i videti mnoge kulturne događaje. Etnografsko nasleđe Srbije bogato je duhovnim vrednostima vezanim za običaje, slave, muziku, pesmu, ples, priče i legende, a ova vrsta nasleđa predstavljena je kroz brojne festivale, skupove i turističke manifestacije.

Što se mene tiče, budući da se, između ostalog, bavim muzikom, muzika je vrsta umetnosti koja nas svakodnevno okružuje i sastavni je deo našeg života. Slušamo je na ulici, na poslu, u vozilu ili kod kuće. Muzika je, po definiciji, umetnost koja zvukovima izražava osećanja, raspoloženja, stavove i percepciju događaja. Zbog toga sam želeo da je predstavim kao jedno od svojih važnih kulturnih bogatstava. U psihofizičkom razvoju dece muzika je neprocenjiva. Razvija inteligenciju, koordinaciju, sposobnost koncentracije, kao i razvoj kreativnosti i individualnosti svakog deteta. Zbog toga su roditelji zainteresovani da svoju decu usmere ka muzičkom obrazovanju tamo gde ga i sama deca rado prihvataju. Flauta koju želim da predstavim kao svoje kulturno blago nije popularna samo u mojoj zemlji, već zato što je opšte poznata i opšteprihvaćena u celom svetu. Posao zaštite kulturnog i etničkog blaga jedne nacije odgovoran je i važan posao, a generacije uspešnih, visokokvalitetnih, obrazovanih i pametnih i posvećenih ljudi taj posao su obavile na pravilan i hvale vredan način. Jedan od osnovnih zadataka ljudi je očuvanje kulturnog jezgra i njegovo prenošenje na sledeće generacije. Oduvek sam osećao da nečiji individualni muzički ukus može otkriti nešto dublje o tome ko je on ili ona kao osoba.

Iz mog iskustva, veza je uvek postojala. Jer, ako ste fascinirani različitim vrstama muzike, vrlo je verovatno da su takođe fascinirani različitim aspektima života.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved