Imren Ismailova-Sadulova, Ruse

MY LIFE DURING COVID-19

Covid – 19 caught me unprepared. Everything changed very fast. The news that people would be quarantined prompted them to buy basic necessities. It was very hard to find flour, oil or yeast for making bread. Kindergartens were closed, so I had to stay at home with my child. Fortunately, the company that I work for closed down too, so I had free time to take care of my girl. But this impacted our family’s budget in a negative way. I had to rely completely on my husband’s salary.

Another negative aspect was isolation. We have a village house, so we went there. The positive side of this situation was that we keep many domestic animals, so my child and I were busy taking care of them. It brought variety to our monotonous daily lives. I can’t imagine staying in an apartment and doing nothing. This was a relief for me. Isolation was a really big minus in this situation. The only people we saw were my and my husband’s parents. I missed my friends. After 3 months of isolation, my child missed meeting and playing with other children.  Before the quarantine, my child had a very active daily routine. Because of the imposed isolation she had to stay at home, her activities were reduced and, as a result, she gained weight. This also applies to me. In conclusion, Covid-19 had a very negative effect on my life. I am happy that things are slowly returning to normal. At least we can meet other people now.

Imren Ismailova-Sadulova, Ruse

МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Covid-19 ме свари неподготвена. Всичко се промени много бързо. Новината, за поставянето на хората под карантина ги накара да изкупят стоките от първа необходимост. Беше много трудно да бъдат открити стоки като: брашно, олио, мая за хляб. Детските градини бяха затворени, затова се наложи да си остана в къщи, заедно с детето си. За щастие, фирмата, в която работа, също прекрати дейност, така че имах свободно време, за да се грижа за детето си. Обаче това се отрази негативно върху семейният ни бюджет. Наложи се да разчитам изцяло на заплатата на съпруга ми.

Друг негативен аспект на пандемията се оказа изолацията. Разполагаме с къща на село, така, че отидохме там. Доброто в случая, е че имаме много животни и заедно с дъщеря ми, се грижехме за тях. Това внесе разнообразие в нашите иначе монотонни дни. Не бих могла да си представя да стоя в апартамента и да не правя нищо. Действието беше моето облекчение и разнообразие. Голям негатив се оказа прекъсването на всякакви контакти. Единствените хора, които виждахме, бяха моите родители и тези на съпруга ми. Липсваха ми приятелите ми. След 3 месеца изолация, детето ми беше зажадняло за игра и срещи с други деца. Преди карантината, дъщеря ми имаше доста динамично ежедневие. Поради карантината и принудителното стоене вкъщи, тя се обездвижи и напълня. Аз също.

В заключение мога да кажа, че Covid-19 имаше много негативен ефект върху моя живот. Радвам се, че нещата полека започват да се възвръщат към нормалното си състояние. Поне вече можем да се срещаме с други хора.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar