Titina Nica Țene, Cluj-Napoca

URGE

Stay in your house, Titina,

You just don’t want to take COVID,

Life is too beautiful,

To leave behind… THE VOID!

I know it’s spring,

The forest calls you

With the procession of flowers,

And you want to stroll around.

Nature has risen

And cuckoos sing in the woods,

But this suffering,

It is the ASSUMPTION OF THE CROSS.

Other springs are coming,

Stay in the house now, Titina,

For only through suffering,

We`ll reach the LIGHT!

Titina Nica Țene, Cluj-Napoca

ÎNDEMN

Stai, în casa ta, Titină,
Doar nu vrei să iei COVIDUL,
Viața este prea frumoasă,
Ca să lasi în urmă…VIDUL!

Știu că este primăvară
Și că te cheamă pădurea,
Cu alaiul ei de flori
Și-ți vine să pleci aiurea..

Natura a înviat
Și-n pădure cântă cucii,
Dar această suferință,
Este ASUMAREA CRUCII.

Vin și alte primăveri,
Stai în casă, acum, Titină,
Căci numai prin suferință,
Se ajunge la LUMINĂ!

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar