Popular dances from Transilvania and Bistrița Năsăud: “Purtata din Feleac”, “De-a lungul” and ”Bărbuncul”Jocul popular din zona de Câmpie a Transilvaniei, județul Cluj, “Purtata din Feleac” și din zona Năsăudului, județul Bistrița Năsăud, ”De-a lungul” și ”Bărbuncul” (sau joc fecioresc de pe Valea Șieului)

Text by Mihaela Marcovici

The Romanian folk dance represents a treasure that has been transmitted, from generation to generation, as a testimony of our history and national identity. Very different in style, tempo and rhythm, it expresses by force and vitality the tradition and custom of each region. Any important event in the life of Romanians, such as weddings, baptisms, New Year’s Eve, national and religious holidays, are marked by dancing the folk dances.

“Purtata din  Feleac” or “Felecana” is a slow, popular dance in pairs, which involves a step of walking, swinging and turning under the hand. “De-a lungul” it is a dance specific to the Bistriţa-Năsăud and Cluj areas, with a solemn character, measuring three quarters and slow movement. The name of the dance comes from the way it is played: in a column of pairs (along a string). In addition to this, on the Șieului Valley in Bistrița-Năsăud, it appears from the time when men were taken to the army the “Jocul Fecioresc” or “Bărbuncul” dance which excelled through dance steps called “ponturi”. Each boy tried to create an individual choreography as spectacular as possible, through which to stand out from the others. This dance, in addition to authenticity, highlighted both the beauty of folk costumes and the richness of the musical and choreographic repertoire.

Started as a group therapy through dance, the seniors at the Daily Centre for Seniors in Cluj-Napoca succeeded in performing old folk dances on different stages. That showed that there are no barriers between generations and the seniors get the possibility to express themselves through the popular dance and to faithfully transmit the tradition to future generations. At the same time, it creates the opportunity to get actively involved in keeping of our traditions alive as a legacy for our children and grandchildren.

The presentation video includes sequences from three, among many, performances supported by the “Senior Harmony” Ensemble of the Day Center for the Elderly no. 1, within the Cluj-Napoca Social and Medical Assistance Directorate, during the 7-8 years activity, during which the team of dancers increased from 4 pairs to 10 pairs. We thank the choreographer professor Florin Ciobanu and the volunteers, instrumental musicians, who guided and refined the work of these seniors, who became amateur dancers.

Personally, I wanted a group therapy for seniors through popular dances, starting from a study of mine, from the master’s degree at the Faculty of Psychology. The aim of this study was to accept pain through dance. I started the study in 2012, and the result was that, over time, that group of senior dancers grew in number and became a complete artistic ensemble called “Senior Harmony”.

The popular dances mentioned above and approached by senior dancers, were staged by the choreographer, adapting some figures to the mobility and motor possibilities of the dancers’ age. Thus, a popular dance aimed at boys, could be performed by seniors. And this was possible because, in our activity, we want to offer the seniors the posibility to express themselves through the popular dance as they feel and faithfully transmit this tradition to future generations. Thus we prove that age it is not an obstacle when you want more from yourself.

The folk costumes are mostly made by the ladies of the Ensemble, including the beautiful vests with multicolored tassels from the Năsăud area which are worn by men. The folk costume from the Cluj area is less colorful, we can say that it has a more sober look, predominating combinations of white, black and red.

Text by Mihaela Marcovici

Jocul popular românesc reprezintă comoara acestui popor care a fost transmisă, din generație în generație, ca mărturie a istoriei și a identității noastre naționale. Atât de variat ca stil, tempo și ritm, exprimă prin forță și vitalitate tradiția și obiceiul fiecărei regiuni în parte. Orice eveniment important din viața românilor, precum nunta, botezul, trecerea în anul nou, sărbătorile naționale și religioase, sunt marcate prin hore, sârbe, învârtite sau bătute.

Purtata din Feleac sau Felecana este un joc popular lent, de perechi, ce presupune un pas de plimbare, balansări și întoarceri pe sub mână. Costumele populare realizate, în mare parte, de femeile care participă la joc, întregeau tabloul universului rural atât de armonios și plin de voie bună, marcând diferențele dintre regiunile țării, prin coloritul abordat cât și prin diversitatea pieselor componente.

De-a lungul este un dans specific zonelor Bistriţa-Năsăud şi Cluj, cu caracter solemn, în măsură de trei pătrimi şi mişcare lentă. Denumirea dansului provine de la modul în care se joacă: în coloană de perechi (de-a lungul unui şir).

În completarea acestuia, pe Valea Șieului din Bistrița-Năsăud, apare încă din vremea în care bărbații erau luați la oaste (plecau cătane în armată) Jocul Fecioresc sau Bărbuncul, care excela prin figuri de joc numite ponturi. Fiecare fecior se străduia să-și creeze o coregrafie individuală cât mai spectaculoasă, prin care să se evidențieze față de ceilalți. Acest joc pe lângă autenticitate, punea în valoare atât frumusețea portului popular cât și bogăția repertoriului muzical și coregrafic.

Filmul de prezentare cuprinde secvențe din trei, dintre multele, spectacole susținute  de Ansamblul ”Armonia Seniorilor” a Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.1, din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, de-a lungul celor 7-8 ani de activitate, timp în care echipa de dansatori a crescut de la 4 perechi la 10 perechi. Mulțumim profesorului coregraf Florin Ciobanu și voluntarilor, muzicieni instrumentiști, care au îndrumat și rafinat  munca acestor seniori, care au devenit dansatori amatori.

Personal, am dorit o terapie de grup pentru seniori prin jocul popular, pornind de la un studiu al meu, din cadrul masteratului de la Facultate de Psihologie. Acest studiu avea ca obiectiv de cercetare: acceptarea durerii prin dans. Studiul l-am început în 2012, iar rezultatul lui a fost că, în timp, acel grup a crescut ca număr și s-a tranformat într-un Ansamblu artistic complet numit ”Armonia Seniorilor”.

Jocurile populare mai sus menționate și abordate de dansatorii seniori, au fost puse în scenă de coregraf, adaptând unele figuri la mobilitatea și la posibilitațile motrice ale vârstei dansatorilor. Astfel, un joc popular care se adresa feciorilor, a putut fi executat și de seniori. Și asta a fost posibil pentru că, în activitatea noastră dorim să nu punem bariere între generații, să oferim posibilitatea unui suflet tânăr de senior, să se exprime prin jocul popular așa cum simte, să transmită fidel tradiția generațiilor care urmează și să demonstreze că vârsta nu este un obstacol atunci când îți dorești mai mult de la tine.

Costumele populare sunt realizate în cea mai mare parte de doamnele din Ansamblu, inclusiv frumoasele veste cu ciucuri multicolori din zona Năsăudului purtate de bărbați. Costumul popular din zona Clujului este mai puțin colorat, putem spune ca are un aspect mai sobru, predominand combinații de alb, negru și roșu.

Toate la un loc creează bucuria oportunității de a ne implica activ în ceea ce dorim să oferim drept moștenire copiilor și nepoților noștri, adică valorile tradiționale ce țin de folclorul acestui popor.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar